Miljøpolicy og
mål for HMS

Pilar Regnskap SA skal være et kvalitetsbevisst selskap som tar vare på våre ansatte og miljøet. Vi skal være en ettertraktet arbeidsplass som bidrar til et godt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.

– Vi skal innrette vår praksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Vi skal ha rutiner som sikrer bærekraft igjennom innkjøp, nøkternt energiforbruk, avfallsreduserende tiltak og høy grad av miljøbevissthet hos våre ansatte.
Vi skal bidra til å påvirke beslutningstakere hos våre kunder og leverandører.
Alle ansatte skal være kjent med våre miljømål og aktivt medvirke til å oppnå de.
Vi følger gjeldende lover og andre bindende krav innen vårt virksomhetsområde.

Vi oppfordrer alle til å komme med innspill til hvordan vi kan bli en mer bærekraftig bedrift.
Ta kontakt her 

Rapport for 2023

Pilar Regnskap SA

Avd. Gjennestad

Gjennestadtunet 11
3160 Stokke
Telefon: 33 36 32 20
E-post: post@pilarregnskap.no

Pilar Regnskap SA

Avd. Revetal

Revetalgata 10
3174 Revetal
Telefon: 33 06 45 00
E-post: post@pilarregnskap.no

Pilar Regnskap SA

Avd. Larvik

Løkka 8
3271 Larvik
Telefon: 33 13 00 00
E-post: post@pilarregnskap.no

Pilar Regnskap SA

Avd. Hof

Thorshaugveien 19
3090 Hof
Telefon: 33 05 85 60
E-post: post@pilarregnskap.no

Pilar Regnskap SA

Avd. Sande

Revåveien 35
3070 Sande
Telefon: 33 78 99 10
E-post: post@pilarregnskap.no

Våre åpningstider

1/1 – 31/5: kl. 08.00 – 16.00
1/6 – 31/12: kl. 09.00 – 15.00

Sosiale medier

facebook