Eierskifteveiledning

Vi i Pilar Regnskap SA har lang erfaring med eiere og drivere av landbrukseiendommer. Gjennom dette arbeidet har vi opparbeidet oss en solid erfaring med de utfordringer som landbruket har, og som ofte kommer til uttrykk i forbindelse med generasjonsskifte. Det er lang tradisjon for at gårdsbruk overdras til familiemedlemmer. I denne prosessen er selger en nøkkelperson som legger grunnlaget for et vellykket eierskifte. I prosessen er det ønske om både gi neste generasjon gode økonomiske vilkår, samtidig som det er ønske om å oppnå en viss rettferdighet mellom søsken, og også gi økonomisk trygghet for selger.

Det er en rekke lovbestemmelser som eierskiftet vil berøre; bl.a. odelslov, konsesjonslov, jordlov og arvelov, skattelov og merverdiavgiftslov m.fl. Dagens eier har ofte tenkt mye på overdragelsen, men har kanskje ikke fått diskutert tilstrekkelig med andre enn ektefelle eller partner, og har da behov for utenforstående til å vurdere sine synspunkter.

Det oppstår ofte nye skattespørsmål i forbindelse med salg ut av familien, og også i forbindelse med fradeling og salg av kun jord
og skog. Vi bistår gjerne med søknadsprosessen ved fradelinger. Utover dette bidrar vi med å utarbeide forslag til kjøpekontrakt. Vi har avtale med advokat som kan kvalitetssikre dokumentene dersom det er ønskelig og forestå det økonomiske oppgjøret dersom familien ikke løser det selv.

Vi hjelper deg gjerne, både som samtalepartner, og med å utarbeide forslag til nødvendige dokumenter til overdragelsen.

Ta kontakt med
Jan Per Stokke 908 28 149
Per Einar Hoff 971 91 995
Charlotte H. Molland 466 25 131
Kari Schiøtz 466 30 799
Barbro Stokke 994 40 361
Dag-Terje Hessevik 918 01 894

Pilar Regnskap SA

Avd. Gjennestad

Gjennestadtunet 11
3160 Stokke
Telefon: 33 36 32 20
E-post: post@pilarregnskap.no

Pilar Regnskap SA

Avd. Revetal

Revetalgata 10
3174 Revetal
Telefon: 33 06 45 00
E-post: post@pilarregnskap.no

Pilar Regnskap SA

Avd. Larvik

Løkka 8
3271 Larvik
Telefon: 33 13 00 00
E-post: post@pilarregnskap.no

Pilar Regnskap SA

Avd. Hof

Thorshaugveien 19
3090 Hof
Telefon: 33 05 85 60
E-post: post@pilarregnskap.no

Pilar Regnskap SA

Avd. Sande

Revåveien 35
3070 Sande
Telefon: 33 78 99 10
E-post: post@pilarregnskap.no

Våre åpningstider

1/1 – 31/5: kl. 08.00 – 16.00
1/6 – 31/12: kl. 09.00 – 15.00

Sosiale medier

facebook